گودالی با یک سوال ۱۰۵ساله در پایتخت ایران قدیم + تصاویر