آیا اسپیلبرگ فرزندانش را به پدرخوانده‌های ناخلف سپرده است؟ + عکس