قیمت آپارتمانهای 80 تا 120 متری در نقاط مختلف تهران