مردم حق دارند بدانند کدام نمایندگان از سوء مدیریت راضی‌اند