«ای‌تی آر» به دنبال یافتن مشتری برای ۸ هواپیمای سفارشی ایران