وقتی کی‌روش می‌تواند مشکلات خودرو، ارز و مسکن و گرانی را حل کند