شایعه آسیب دیدگی غول گرجستانی/کاش بهداد سلیمی خداحافظی نکرده بود!