ظاهر تکیده حسین محب‌اهری پس از سال‌ها مبارزه با سرطان +عکس