لغو نمایشگاه نقاشی‌های تهمینه میلانی به دلیل کپی بودن آثار!