رکوردشکنی ثبت یک میلیون و ۹۰۰ هزار پیش‌خرید سایپا در یک روز