سخنگوی دستگاه قضا: از پایین‌تر‌ها به دانه درشت‌ها می‌رسیم