ملت ایران از اخم آمریکا نهراسید و آن را به عقب‌نشینی و شکست کشاند