سردار مولایی: تلاش دشمنان در حوزه اقتصادی هم ناکام می‌ماند