وزارت کشور عراق خبر برکناری فرمانده پلیس بصره را تکذیب کرد