یک نماینده: ممنوعیت واردات خودرو‌های خارجی برداشته شود