بانک مرکزی قوی‌تر عمل می‌کرد الان شاهد بنگاهداری بانک‌ها نبودیم