روحانی: آمریکایی ها از طرق مختلف برای مذاکره پیغام می دهند