حجاج ایرانی تا ۲۱ شهریورماه مکه مکرمه را ترک می‌کنند