افشاگری زهرا نعمتی/ مربی زمان مسابقه را فراموش کرده بود