چطور می‌توانیم سحر را باطل کنیم؟/راهکار‌هایی برای ابطال سحر