واکنش پنتاگون به خبر درخواست ترامپ برای «ترور اسد»