طرح تأمین کالاهای اساسی تصویب نشد/ دولت مخالفت کرد