شعله های آتش در برج بهار مهار شد/ فوت یک نفر در حادثه