مقایسه قیمت آپارتمان درکشورهای مختلف/ تهران گران تر از شهرهای بزرگ جهان!