سوال از وزیر صنعت درباره ارز دولتی تقدیم هیات رئیسه شد+ متن