قرارگاه پدافند هوایی در خط مقدم مقابله با دشمنان ایران است