رخداد ۱۶ زمین‌لرزه با بزرگای بیش از ۴ در مرداد ماه +نقشه