خواننده مشهور کنسرت خود در سرزمین‌های اشغالی را لغو کرد