آتش گرفتن مگان و پژو پارس پارک شده در پارکینگ + تصاویر