چرا سازندگان اقدام به فروش واحدهای نوساز نمی‌کنند؟