خرید و فروش ۲۵۳ میلیون دلار با کارت‌های ملی دیگران