اعزام 500 نفر از دانش آموزان زلزله زده کرمانشاه به مشهد