کنایه ذوالنور به روحانی: شما رئیس‌جمهور ایران هستید یا سوئیس؟