برای بهداد سلیمی که دلمان برای وزنه‌ زدن‌هایش تنگ می‌شود