شعر ترانه مشهور خواننده زن روی آنتن زنده تلویزیون!