نخستین نمایشگاه بین المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری آغاز به کار کرد