اطلاعیه دفتر رییس جمهور درباره اظهارات یک نماینده مجلس