کسب مدال نقره بازی های آسیایی توسط بانوی کاراته کار