کیان‌پور: 12 میلیارد دلار کالا در انبارها چه دلیلی دارد؟