10 گرم آرد، شکر، رنگ و کمی اسانس ۸ هزار تومان/ سوء استفاده دستفروشان یا جهل مشتریان؟