زلزله ۵.۹ ریشتری کرمانشاه با یک کشته و ۱۰۰ مصدوم +نقشه