توضیحات ناجا درباره حمله سرنشین لندکروز به مامور پلیس