ارتش، سپاه و ناجا در مسابقات روسیه چه کردند؟+تصاویر