فاجعه بیخ گوش پایتخت؛ سبزیجات جنوب تهران با مواد نفتی آبیاری می‌شود