دی‌میستورا با نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه دیدار می‌کند