راهکار آیت الله کاشانی برای خروج از بحران اقتصادی چه بود؟+عکس