صعود هر چهار سنگنورد ایرانی به فینال سرعت بازی‌های سنگنوردی