واکنش مهناز افشار پس از دیدن خبری درباره پرونده قضایی همسرش