زیبا کلام: هرجا می‌روم مردم می‌خواهند مرا سنگسار کنند