بارش پراکنده باران و توده گرد و خاک در راه استان‌ها